Fundacja Defensor krs 0000431796

Celem fundacji jest działalność

charytatywna i edukacyjna polegająca na obronie praw zwierząt, ochronie i opiece nad zwierzętami, w szczególności źle traktowanymi przez swoich właścicieli oraz bezdomnymi;

propagowaniu humanitarnych postaw społecznych, kształtowaniu świadomości i szeroko pojęte uwrażliwianie społeczeństwa na cierpienie zwierząt; propagowaniu ekologii, zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia; niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym, szczególnie poprzez hipoterapię i inne metody terapeutyczne, niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, które opiekują się zwierzętami.

a także:

popieraniu wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego ,a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej i prawnej.

Fundacja Defensor została powołana w 2012 roku 


 

 

   
 
Fundacja Defensor krs 0000431796